GENERALNI SERVIS ONASA,

24.06.2005

JAVNE PONUDE, 24.JUNA (I DIO)

Autori: ONASA

GRAÐEVINARSTVODirekcija cesta FBiH, Put života 2, Krilo A/III, Sarajevo, objavljuje nadmetanje za izvodenje radova na rehabilitaicji ceste M-16, Donji Vakuf-Tunel "Kupreška vrata".Tenderska dokumentacija 200 KM.Ponude dostaviti do 3.8.2005 do 14 sati.Kontakt osoba Branislav Petrovic, tel. 033/250-377. (Dnevni avaz)Fabrika duhana Sarajevo, ul. Pofalicka br.5, Sarajevo, objavljuje javno nadmetanje za izradu projekta za rekonstrukciju hidrantske mreže u krugu i objektima FDS.Projektni zadatak može .....