GENERALNI SERVIS ONASA,

24.06.2005

JAVNE PONUDE, 24. JUNA (II DIO)

Autori: ONASA

GRAÐEVINARSTVO JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" Beograd oglašava javni poziv za prikupljanje ponuda za izradu glavnog projekta rekonstrukcije C. S. "Tašmajdan Stari" CS 18 bez hidrotehnickog dijela i hidraulike za stacionarne pojave (br. konkursa 20/05). Kokursna dokumentacija se može preuzeti u prostorijama JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" Beograd, u Arhivi, u ul. Kneza Miloša br. 27, uz dokaz o uplati 1.000 dinara. Rok za dostavljanje ponuda je 25. jul 2005. godine na adresu: JKP .....