GENERALNI SERVIS ONASA,

27.06.2005

JAVNE PONUDE, 27. JUNA (II DIO)

Autori: ONASA

GRAÐEVINARSTVOTelekom Srpske AD Banjaluka objavljuje obavještenje o nabavci br. 172 - Izvodenju radova na izgradnji poslovne zgrade Telekoma Srpske u Banjaluci. Tenderska dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Telekoma Srpske AD Banjaluka, u Projektnoj implementacionoj jedinici (PIJ), kancelarija br. 8, ul. Vuka Karadžica br. 6, uz dokaz o uplati 2.000 KM. Rok za dostavljanje ponuda je 8. august 2005. godine do 11 casova na adresu: Telekomunikacije Republike Srpske AD Banjaluka, ul. Vuka .....