NEZAVISNE NOVINE,

27.11.2005

Niko ne spominje fabrike namjenske proizvodnje koje uopšte nisu evidentirane, poravnanja medu tim fabrikama, ali i problem zemljišta na kojem je sagradena bh. imovina u zemljama bivše Jugoslavije, istice clan Komisije za državnu imovinu, koja je formirana prije nekoliko sedmica

Virtuelna državna imovina vrijedna milijarde dolara

Autori: RUBINA ČENGIĆ

Uporedenju s imovinom koja se pominje kao vlasništvo BiH van njenih granica, njeni unutraš nji i vanjski dugovi djeluju smiješno mali. Procjenjuje se da je ta imovina vrijedna desetine milijardi dolara, pominju se cak i preduzeca u Meksiku i na raznim drugim stranama svijeta, no tu imovinu tek treba evidentirati i uknjižiti na BiH, jer bez toga ona kao da i ne postoji! Valjana inventura nikada nije provedena i pouzdana evidencija nije napravljena, pogotovo poslije ratnih i "poratnih osvajackih p .....