OSLOBOĐENJE,

29.11.2005

Kako bi se mijenjala postojeca situacija i izbjegla etnicka segregacija i podjela, nužno je afirmisati princip univerzalne zaštite prava covjeka kao individue, kao slobodnog politickog bica

Segregacija i u miru

Autori: MIRKO PEJANOVIĆ

Zaštita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini kao multietnickom društvu jedno je od bitnih pitanja u obnovi i tranziciji bosanskohercegovackog društva i integracije ratom podijeljenog društva. Rat u vremenu 1992 1995. ostavio je veoma teške posljedice na ljudska prava. U BiH tokom rata izvršeno je masovno kršenje ljudskih prava i gradanskih sloboda. Nasilno je izvršeno etnicko cišcenje. Više stotina hiljada civila je stradalo. Oko dva miliona stanovnika BiH pomjereno je iz svojih predratnih mjes .....