INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

18.06.2004

DOBIT PRIKAZIVALI MIMO ZAKONA

Autori: P.KLINCOV

Agencija za bankarstvo RS je na kraju 2002. godine evidentirala i iskazala dobit u iznosu od 437.223 KM, iako je zakonom definisana kao neprofitna institucija, navodi se u revizorskom Izvještaju o poslovanju te institucije. Glavna služba za reviziju javnog sektora RS objašnjava da je Agencija po ranijem zakonu bila obavezna poslovnim bankama vratiti ostvarenu dobit, a da je po izmijenjenom zakonu dužna višak prihoda nad rashodima prenijeti u prihod narednog obracunskog perioda. Revizori navode d .....