OSLOBOĐENJE,

30.11.2005

U izvještaju o geološkom ispitivanju diplomirani geolog Nadija Nukic potvrdila hipotezu o "brdu Visocici kao kolosalnoj kamenoj strukturi piramidi"

Geologinja Nađija Nukić potvrdila raniju hipotezu

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Diplomirana geologinja Nadija Nukic u Izvještaju o geološkom ispitivanju tla na lokaciji uzvišenja Visocica u Visokom potvrdila je postavljenu hipotezu o "brdu Visocici" kao kolosalnoj kamenoj strukturi - piramidi. Ona u izvještaju, ciji je i autor, navodi kako su zidovi Bosanske piramide Sunca gradeni od obradenih megalitnih blokova brece, koji su doneseni na ovu lokaciju i formiraju stepenastu piramidu. Prilazni plato je monumentalnih dimenzija (više od 15.000 kvadratnih metara), poplocan pra .....