NEZAVISNE NOVINE,

01.06.2004

Kao veoma znacajan problem u postratnoj BiH istice se problem trgovine ženama

KORUPCIJA PREPREKA vladavini zakona u BiH

Autori: V.POPOVIĆ

Korupcija u pravosudu, policijskim snagama i civilnim službama znacajna je prepreka uspostavljanju vladavine zakona u Bosni i Hercegovini, navodi se u godišnjem izvještaju "Fridom hausa", americke nevladine organizacije. "BiH ima cetiri puta više sudija po glavi stanovnika u odnosu na Njemacku koja ima najviše sudija u Evropi, ali rješavaju svega 25 odsto slucajeva godišnje. Medunarodni zvanicnici tvrde da postoji odredena neravnotež a izmedu osnovnih elemenata vladavine zakona", istice se u izv .....