NEZAVISNE NOVINE,

30.11.2005

Austrija preuzima komandu nad brigadom Sjever

Autori: BETA

Austrija danas, prvi put u istoriji Druge republike, preuzima komandu nad jednom medunarodnom brigadom EUFORovom Multinacionalnom brigadom "Sjever", cije je sjedište u Tuzli. Austrija preuzima komandu od Finske. Ta država je prvi put svoje vojnike u BiH uputila 1996. godine, a 2001. je privremeno obustavila svoj angažman u ovoj mirovnoj misiji. Nakon što je EU preuzela misiju od NATO-a 2004. godine autrijski vojnici su se vratili u BiH. Mandat austrijskom kontingentu austrijska vlada nedavno je .....