OSLOBOĐENJE,

01.12.2005

Kampanja "Istinu o sidi prenesi dalje"

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Društvo Crvenog krsta/križa BiH sa svoje dvije entitetske organizacije Crvenim križom FBiH i Crvenim krstom RS i ove godine obilježava 1. decembar, Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a. Kako navodi Fena, u okviru tradicionalne kampanje pod motom Istinu o sidi prenesi dalje, peer treneri i edukatori, mladi volonteri Crvenog krsta/križa edukovani putem programa Reproduktivnog zdravlja održat ce prezentacije o HIV/AIDS-u u srednjim školama na podrucju BiH. Ciljna grupa je opca populacija s naglask .....