OSLOBOĐENJE,

02.12.2005

Javni i privatni racuni su se vec pomiješali, a od PDV se ocekuje da zada ozbiljan udarac korupciji l Prilika za državu da se pobrine o gradanima

Milijardu KM za socijalni mir

Autori: H.ARIFAGIĆ

Ukoliko sav teret uvoženja poreza na dodatu vrijednost padne na gradane i zaposlene, u Bosni i Hercegovini nece biti socijalnog mira. Da bi se on sprijecio, potrebno je obezbijediti najmanje milijardu KM: 150 miliona za zaštitu gradana potrošaca, a ostatak privredi da bi mogla nastaviti da radi. Drugi "lijek" trebalo bi da bude zamah velikih investicija, poput koridora V-c, jer se tako dolazi do znatnih prihoda i otvaranje novih radnih mjesta. Pomenutu racunicu izveo je mr. Husein Ahmovic, mode .....