NEZAVISNE NOVINE,

02.12.2005

Plinske boce bombe u kućama

Autori: SRNA

U RS se uvoze plinske boce stare i više od 30 godina, nad kojima se pri uvozu ne primjenjuju zakonski propisi o obaveznoj kontroli kvaliteta, koje se kituju i vješto farbaju i kao takve predstavljaju potencijalnu "bombu" u domacinstvu. U informaciji o realizaciji mjera iz Akcionog plana za oživljavanje proizvodnje, daljeg toka privatizacije i realizacije socijalnog programa, koju je pripremila Vlada RS, u dijelu u kojem se govori o potrebi strože kontrole uvoza roba i usluga, navodi se da je jed .....