NEZAVISNE NOVINE,

03.12.2005

Vlasnik stada ce biti obavezan da plati sve troškove kojima se nadležni organi izlože prilikom intervencije

NOMADI NE POŠTUJU Odluku o zabrani ispaše

Autori: D.KO.

Iako je Odluka o zabrani nomadske ispaše na podrucju opštine Kozarska/Bosanska Dubica stupila na snagu, nomadi se i dalje krecu po ovoj opštini. Slobodan Premasunac, nacelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, upozorava da ce nomadi koji se zateknu na podrucju opštine biti kažnjavani tako što ce im biti zabranjeno dalje kretanje, te uklonjene životinje za koje se prilikom ispitivanja dokaže da su oboljele od zarazne bolesti. Vlasnik stada ce biti obavezan da plati sve tro .....