OSLOBOĐENJE,

05.12.2005

Zatraženo da se iz škola uklone obilježja vjerskog i jednonacionalnog karaktera

Krsna slava ne može biti dan škole

Autori: SAKIB SMAJLOVIĆ

Skupština opštine Srebrenica zahtijeva od Ministarstva za prosvjetu Republike Srpske, školskih odbora, te direktora osnovnih i srednjih škola ove opštine da odmah provedu odluku SO o vracanju starih naziva škola. Od nadležnih institucija se traži da se u drugom polugodištu školske 2005/06. godine po Zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju uvede nacionalna grupa predmeta u srebrenickim školama. Od direktora osnovnih i srednjih škola hitno se traži da ucionice, holove, hodnike i ostale školske pr .....