OSLOBOĐENJE,

04.12.2005

Revizija do kraja januara

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

U posljednjih mjesec i po dana napravljen je znacajan napredak u aktivnostima na reviziji Srednjorocne razvojne strategije. Napravljeni su inicijalni materijali, tzv. dokumentaciona osnova za sve sektore cija se implamentacija prati, saopšteno je iz EPPU Ureda za monitoring i implementaciju PRSP. U dokumentacionim osnovama za sektore utvrdene su prioritetne mjere koje zahtijevaju posebnu pažnju. Aktivnosti na izradi revidiranog dokumenta SRSBiH su intenzivne i ocekuje se da ce prvi draft doku .....