OSLOBOĐENJE,

04.12.2005

Da bi policija funkcionisala po evropskim standardima treba se reorganizirati

Političari spekulišu viškom policajaca

Autori: N.I.

Obacajuci se novinarima na konferenciji za štampu u subotu u Uniji samostalnih sindikata policije, predsjednik Hamdo Melez je rekao da su teškoce s kojim se srecu clanovi Sindikata policije komplikovane te da je za njihovo otklanjanje potrebno mnogo truda, pomoci iz redova vlasti kao i od predstavnika medunarodne sindikalne policijske organizacije. On je kao problem spomenuo reformu policije, mijenjanje zakona o policiji kojim bi se policajcima obezbijedila veca bezbjednost u obavljanju zadata .....