OSLOBOĐENJE,

04.12.2005

Devetnaesta nagrada za kvalitet

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Opcina Centar je dobitnik još jedne, 19. po redu, medunarodne nagrade za kvalitet. Krajem novembra ove godine nagradu Century International Quality Era Award u zlatnoj kategoriji Opcini Centar dodijelio je Internacionalni selekcioni komitet Direkcije za biznis-inicijative - Business Initiative Directions (B.I.D.) koju cini grupa kompanija i prestižnih profesionalaca sa sjedištem u Madridu. Nagrada ce biti dodijeljena tokom 8. konvencije internacionalnog kvaliteta - Ženeva 2006, koja ce se održat .....