OSLOBOĐENJE,

04.12.2005

Prema rijecima Vidomira Banduke, hadžicki logoraši su tokom rata dobrovoljno odlazili u Sportsku dvoranu i to radi zaštite!

Lažno svjedočenje

Autori: MIRALEM ŠEHIĆ

Svjedocenje Vidomira Banduke pred Haškim tribunalom o logorima i logorašima koji su bili zatvarani i muceni u Hadžicima još jednom govori o lažima. Naime, Banduka pred Sudom kaže da su gradani Hadžica dobrovoljno odlazili u Sportsku dvoranu radi zaštite, jer su tu, navodno, po njemu, bili sigurni. Još od samog pocetka gradanima Hadžica bošnjacke nacionalnosti bila je poznata cinjenica da se pojedini ljudi odvode u Sportsku dvoranu, garažu Opcine i druga mjesta gdje su saslušavani i tuceni. Bi .....