NEZAVISNE NOVINE,

01.04.2004

Nacin na koji je do sada vršeno transformiranje dobro je ocijenio zamjenik visokog predstavnika Donald Hejz, rekavši da je to jedan od najgorih vidova pljacke

ADNAN TERZIĆ PROTIV SINDIKATA

Autori: MIRKO ĐUKIĆ

Energetski sektor ("Elektroprivreda" i "Naftna industrija") RS je u najtežim uslovima (rata, sankcija i drugih okolnosti) uspio nadljudskim naporima svojih radnika osposobiti ovaj strateški sektor. Izgradeno je preko 400 km novih visokih vodova, sanirano preko 1.000 trafo-stanica, osposobljenje dvije HE Jajce I i Jajce II koje su bile minirane, sanirana Rafinerija nafte u Srpskom Brodu i Rafinerija ulja u Modrici, koje su oštecene ratnim dejstvima i mnogo drugih postrojenja i objekata. Danas je .....