OSLOBOĐENJE,

07.12.2005

Unutar parlamentarne vecine, koju imaju etnicke stranke, ne postoji konsenzus za reformu politickog ustrojstva Bosne i Hercegovine

Istorijski paradoks

Autori: MIRKO PEJANOVIĆ

Potreban je zaokret i u vršenju uloge medunarodne zajednice u BiH u mnogim aspektima, a posebno u promociji gradanskog koncepta organizacije društva i politicke reprezentacije zasnovane na subjektivitetu gradanina kao slobodne individue. Ovaj zaokret je moguce izvesti u fazi pregovora o stabilizaciji i pridruživanju u procesu integracije BiH u Evropsku uniju, kao i u završnoj fazi integracije BiH u EU, odnosno sticanja statusa kandidata za prijem BiH u clanstvo EU. Radi se o tome da je dovršetak .....