BANKE U BIH,

01.11.2005

Cilj je da se obuhvate sva revizijska podrucja, odnosno revizijske jedinice u odredenom razdoblju prema prioritetima utvrdenim na osnovu njihove rizicnosti

Analiza rizika kao prioritet u planiranju interne revizije

Autori: KERIM AGIĆ

U uslovima ogranicenog ljudskog resursa i širokog raspona podrucja revizije znacajno je prilikom planiranja revizijskih zadataka uociti najrizicnije segmente poslovanja. Cilj je ucinkovitog planiranja revizije obuhvatiti sve revizijske jedinice u odredenom razdoblju prema prioritetu utvrdenom na osnovi njihove rizicnosti. Prema prijašnjoj metodologiji planiranja revizijskih zadataka, nastojalo se revizijom obuhvatiti sve revizijske jedinice u razdoblju, recimo, od dvije godine. Na taj nacin revi .....