INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

19.06.2004

Pravne posljedice osude

Autori: BRANKICA JAVOR-IBRAHIMBEGOVIĆ

Zakonom je propisano da osude za odredena krivicna djela ili na odredene kazne povlace pravne posljedice utvrdene Krivicnim zakonikom, što je specifican krivicno-pravni institut koji je od velikog znacaja za status osudenog lica, ali i za društvene interese. Iz cinjenice da su uslovi za nastupanje pravnih posljedice propisani u Krivicnom zakonu, proizilazi da zakonodavac ovu materiju tretira kao krivicno-pravnu, što je od posebnog znacaja jer se ne smije izgubiti iz vida da je to materija koja d .....