NEZAVISNE NOVINE,

05.03.2004

Neznanje je majka drskosti (arogancije, po drugom prevodu), izreka je koju na svijet iznjedriše mudri rimski pravnici prije više od dvije hiljade godina. Cezar rece: "Ljudi rado vide ono što žele da vide". Šta li naši pojedini mali, arogantni Cezari misle o tome? Ništa, vjerovatno

Neznanje je majka drskosti

Autori: MIROSLAV MIKEŠ

Seneka u davno doba Rimskog carstva prekrasno zapisa da zakoni raspravljalju o onome što ce biti, a sudije o onome što je bilo. Kod nas je stotinama godina na sceni evropsko-kontinentalna škola prava, koja uci da sudija primjenjuje pravo, za razliku od anglosaksonske škole, koja zastupa tezu da sudija stvara pravo. Kroz prizmu usvajanja mnogih zakona, materijalnih i procesnih, koji se u sudskim postupcima primjenjuju, prelamaju se sfere politicko-pravnih uticaja raznih dijelova medunarodne zajed .....