LJILJAN,

26.09.2003

Odvjetnik Balijagic, kao kandidat za predsjednika ove države, nije nikada krio koliko je placen na Tribunalu, što je suma od 260 hiljada

Napad je, ipak, najbolja odbrana

Autori: MUGDIM HASANOVIĆ

Sadašnji advokat Sefera Halilovica pred Tribunalom u Haagu Ahmet Hodžic uputio je žalbu ovom medunarodnom sudu na odbranu svog klijenta od Faruka Balijagica, te se istovremeno žalio i Advokatskoj komori Federacije, posebno naglašavajuci sukob interesa u ovoj "odbrani". Zanimljivo je kako Hodžic iznosi detaljnu dokumentaciju do koje je došla i ova novina, na osnovu cega je Balijagic podnio tužbu protiv našeg direktora i urednika. Od "izvora" dva putica "Znajuci da je Frauk Balijagic, prije pr .....