INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

SLOBODNA BOSNA,

24.06.2004

Potrebno je da politicari iskažu zrelost l Država mora jacati nauštrb entiteta l Ustav je kontradiktoran i izuzetno komplikovan l Federacija ili konfederacija l OHR ne poštuje Evropsku konvenciju o ljudskim pravima

Ustav BiH treba mijenjati na štetu entiteta; OHR smjenama političara grubo krši ljudska prava!

Autori: NIDŽARA AHMETAŠEVIĆ

Prvi put od kada je Bosna i Hercegovina postala clanicom Vijeca Evrope (april 2002. godine), Parlamentarna skupština ovog tijela 23. juna razmatrala je razvoj situacije u našoj zemlji. Skupštini je Politicki komitet Vijeca podnio izvještaj u kojem je specijalni izaslanik Evgenij Kirilov, nakon istraživanja provedenog u BiH, iznio detaljni pregled situacije koji daje sliku države zasnovane na kontradikcijama u kojoj vrhovnu vlast ima strano tijelo a ne domace institucije vlasti. USTAVNE KONTR .....