INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

24.06.2004

Novi nastavni plan i program za učenike s posebnim potrebama

Autori: V.ILIKTAREVIĆ

Osnovne škole na podruc ju RS pohada više od 2.500 ucenika sa posebnim potrebama za koje ce do pocetka sljedece školske godine biti uradeni novi nastavni plan i program. To je potvrdio Zdravko Šunkic, školski nadzornik za specijalno i inkluzivno obrazovanje u Republickom pedagoškom zavodu, i istakao da je inkluzivno obrazovanja šansa svakom djetetu da bar pokuša pohadati redovnu nastavu. "Pošto mogucnosti djece sa posebnim potrebama nisu iste kao kod ostalih ucenika potrebno je uvesti nekoliko n .....