NEZAVISNE NOVINE,

24.06.2004

VLADA MORA VRATITI novac preduzeću "SAS"

Autori: V.MATIJEVIĆ

Apelacioni sud Brcko distrikta potvrdio je juce presudu Osnovnog suda i naložio Vladi distrikta, odnosno Poreskoj upravi da preduzecu "SAS" iz Priboja kod Ugljevika u RS isplati 13.000 KM sa pripadajucom zateznom kamatom. Ovaj iznos Vlada distrikta mora uplatiti preduzecu "SAS" na ime povrata akcize koju je ovo preduzece uplatilo po osnovu uvezene nafte i naftnih derivata preko granicnog prelaza u Brckom. Preduzece "SAS" je u novembru 2002. godine zatražilo od Poreske uprave distrikta da mu vrat .....