REPORTER,

02.06.2004

POLITIKA

Autori: REPORTER

Otišao bih da radim u drugi entitet? Jedan od osnovnih preduslova ekonomskog razvoja jedne države je svakako i nesmetan protok robe i radnika na cijeloj teritoriji. U Bosni i Hercegovini imamo problema i sa protokom robe ali i ljudi. Da li su gradani BiH spremni da zbog dobre zarade rade u drugom entitetu istraživala je Agencija PARTNER Marketing iz Banjaluke. Istraž ivanje je obavljeno polovinom aprila na reprezentativnom uzorku od 1.200 gradana BiH. Preko polovine gradana Bosne i Hercegovine .....