INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

05.04.2006

Nezajažljivi parlamentarci

Autori: K.Z

U proteklih nekoliko dana imali smo dodatne novosti, koje su nam obezbijedili naši parlamentarci. To su novi prijedlozi o donošenju dodatnih zakona o njihovim pravima i dužnostima. Narocito o pravima, izraženim u hiljadama konvertibilnih maraka. l Odavno su utvrdena njihova primanja na evropskom nivou. Medutim, sada je potrebno ozakoniti neka, do sada neriješena pitanja. Zakon predlažu, donose i koriste parlamentarci (sve ista lica). Po hitnom postupku treba riješiti njihovo životno osiguranje, .....