INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

25.06.2004

RANKA MIŠIĆ PODNIJELA OSTAVKU

Autori: B.GAGULA

Ranka Mišic, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS, podnijela je ostavku na clanstvo u Predsjedniš tvu Saveza sindikata RS (SSRS) o cemu ce se pismeno izraziti na narednoj sjednici Generalnog vijeca SSRS. "Ne mogu da nosim teret odgovornosti za posao za koji nisam kriva, odnosno u nemoguc nosti sam da 'proguram' stavove i ideje za koje mislim da su prihvatljivi za radnike kako bi one bile dio politike SSRS", rekla je Mišiceva naglašavajuci kako nije imala podršku vecine clanova P .....