NEZAVISNE NOVINE,

26.06.2004

SLUČAJ NOVINARA FILIPOVIĆA

Autori: VLADAN VLAJKOVIĆ

General-major SVETOMIR OBRENCEVIC: Što se tice saradnje vrhovnog vojnog tužioca sa organima bezbednosti, ja delim apsolutno mišljenje koje je general Farkaš izneo, da je ta saradnja bila dobra. Akcenat jedan, da treba, mada te informacije, iako ne u pisanoj formi, u svim složenijim predmetima su prisutne našim saradnicima iz organa bezbednosti, šta je bilo sa tim njihovim prijavama, to može da se uradi i tu nije problem, zakonska je obaveza da se obavesti o odbacenim prijavama i mislim da to tuž .....