SLOBODNA BOSNA,

03.06.2004

IMPLEMENTIRANJE IDE SPORO

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Prema clanku VI/4. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konacne i obvezujuce. Osim ove ustavne odredbe, clankom 75. Poslovnika Ustavnog suda je propisano da su "Odluke Suda konacne i obvezujuce i dužna ih je poštovati svaka fizicka i pravna osoba. Sva tijela vlasti dužna su, u okviru svojih nadležnosti utvrdenih Ustavom i zakonom, provoditi odluke Suda. Svatko tko ima pravni interes može tražiti da se izvrši odluka Suda. Sud u svojoj odluci može odrediti nacin i rok izvršenja odlu .....