OSLOBOĐENJE,

27.06.2004

Za projekte 5.000 KM

Autori: S.H.

Gradska uprava Sarajeva ce donirati 5.000 KM Udruženju Žena žrtva rata za nabavku kancelarijskog materijala, kao i za pocetak projekta koji se odnosi na formiranje baze podataka o ženi žrtvi rata. Ovo je istaknuto na sastanku gradonacelnika Muhidina Hamamdžica i njegovog pomocnika za društvene djelatnosti Ramiza Kadica sa predstavnicama tog udruženja, koje je predvodila predsjednica Bakira Hasecic. Grad ce takoder sa nacelnicima gradskih opcina razmotriti mogucnost dodjele neizgradenog gradevin .....