NEZAVISNE NOVINE,

29.06.2004

BiH može da proizvede samo trećinu hrane

Autori: SRNA

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS Rodoljub Trkulja rekao je da je BiH prisiljena da uvozi hranu, jer današnja poljoprivredna proizvodnja ne može da pokrije ni jednu trecinu potreba stanovniš tva. On je rekao da se u Bosni i Hercegovini godišnje potroši oko sedam milijardi KM za hranu, a RS i Federacija BiH zajedno ne mogu da proizvedu više od 2,5 milijardi KM, maksimalno tri, kada je dobra godina. "Od toga 70 odsto potroše oni koji je proizvedu, a to znaci da za tržište ostane .....