OSLOBOĐENJE,

30.05.2006

Lažna biografija

Autori: PODACI POZNATI REDAKCIJI

U “Oslobodenju” od 18. maja, na str. 24, vaša novinarka M. Sekulic dala je još jedan doprinos širenju laži o Seadu Ðulicu. Kompletna navedena biografija u tekstu “Tuzlaci bh. predstavnici” notorna je laž. Jedino obrazovanje S. Ðulica je srednja mašinska tehnika. Dramski studio nije nikad završio. Naime, izbacen je poslije pola godine kao netalentiran kandidat. Godine 1974. nije bio u grupi koja je osnovala “Mostarski teatar mladih”, mada se te godine pridružio ovoj amaterskoj skupini, koja je dj .....