INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

REPORTER,

30.06.2004

MEDICINA

Autori: REPORTER

Liposukcija ne popravlja zdravlje Suprotno dosadašnjem vjerovanju da hirurško odstranjivanje s u v i š n i h masnih naslaga može pozitivno uticati na zdravlje organizma, americki naucnici su utvrdili da osobe koje su se podvrgle liposukciji i dalje imaju povecani rizik za dijabetes i bolesti srca. Istraž ivaci s Washington University iz St. Louisa navode slucajeve žena koje su liposukcijom izgubile i više od 10 kilograma masnih naslaga s trbuha, no i dalje su imale povecani rizik za bolesti ko .....