OSLOBOĐENJE,

26.06.2004

Medu zaposlenim u prošloj i pocetkom ove godine najviše visokoobrazovanih kadrova l Stimuliranje zapošljavanja u poljoprivredi povoljnim kreditima

Kreditom do radnog mjesta

Autori: E.BADŽAK

Kraj prošle godine na evidenciji konjickog Biroa za zapošljavanje docekalo je 3.119 nezaposlenih. Sada ih je 3.042, pa bi se prema tome dalo zakljuciti da je, u odnosu na prethodne godine, zapošljavanje bilo zadovoljavajuce. Nažalost, to je samo privid, jer medu skinutim sa evidencije znatan broj je onih koji su brisani zbog neredovnog prijavljivanja. Zapošljavanja je, ipak, bilo, o cemu šef Biroa Nedžad Hadžiosmanovic kaže: "Mi nemamo cjelovite izvještaje firmi o zapošljavanju novih radnika. O .....