OSLOBOĐENJE,

26.06.2004

S obzirom da su od ubistva Osmana Brutusa protekle tri godine, optuženi zatražili da im se procitaju njihove ranije izjave

Ni optuženi se više ne sjećaju šta se dešavalo

Autori: A.N.

Zbog proteka vremena izmedu jucerašnjeg i prethodno održanog rocišta, te promjene clanova Vijeca Kantonalnog suda u Sarajevu obnovljeno sudenje optuženima za pucnjavu na Marindvoru, odnosno ubistvo Osmana Brutusa zapocelo je iznova, citanjem optužnice i uzimanjem odbrana. Veliko sudsko vijece kojim predsjedava sutkinja Aleksandra Martinovic odbacilo je prigovor advokata prvooptuženog Mirsada Terze na preciziranu optužbu. Odbijen prigovor Odbrana je smatrala da za izmjene nije bilo uslova, do .....