REPORTER,

10.09.2003

„Kafa kod Cave“ donela je još jednu novost. Od predsednika Narodne skupštine RS Dragana Kalinica saznali smo da je Radovan Karadžic svetac, a da Kalinic nije. Pripremajuci se za izlaganje na skupštini SDS-a, Kalinic je, primereno svom dosadašnjem radu, napravio novi iskorak u nauci podilaženja i porucio svima u SDS-u da i on voli Karadžica. Ali, ne u svojoj kuci

Jehova i sveti Radovan

Autori: I.GAJIĆ S.BIŽIĆ

Vlada Republike Srpske definitivno je iskoristila sve pravne prednosti zakona o trudnickom i porodiljskom bolovanju. Jedino što su promenili je vreme babina, koje je sa normalnih cetrdeset dana produženo na tri meseca. To su zakljucci izvuceni nakon grandioznog sastanka „srpske vecine“ kod predsednika Republike Srpske Dragana Cavica. Nakon devet meseci cuvane trudnoce, odnosno, bitisanja na celu Vlade RS, Dragan Mikerevic je od „srpske vecine“ dobio amin za tri meseca babina, nakon cega ce grand .....