REPORTER,

26.05.2004

EKONOMIJA I TEHNOLOGIJA

Autori: REPORTER

Grand kvalitet Kompanija "Kofikom" d.o.o. je u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), pokrenula jedan od najvecih privrednih projekata u BiH. Projekat je obuhvatio izgradnju i puštanje u pogon fabrike za preradu kafe u Janji, kao i distribuciju proizvoda na cijeloj teritoriji BiH i tako omogucio da široki asortiman njihovih proizvoda vec bude prisutan na tržištu BiH. Ovo je ujedno jedna od najvecih pojedinacnih investicija (sedam miliona eura) u prehrambenu industriju u BiH. " .....