NEZAVISNE NOVINE,

30.06.2004

Izmjena zakona o isticanju simbola

Autori: ONASA

Predstavnicki dom parlamenta Federacije BiH na jucerašnjoj sjednici u Sarajevu, na temelju rasprave o Informaciji o nedavnim dogadajima u Stocu, zakljuc io je da je potrebno izvršiti analizu postojeceg zakonodavstva koje ureduje isticanje simbola na javnim mjestima i da Vlada FBiH predloži izmjene zakonskih odredbi o isticanju simbola, koje ce urediti tu oblast. Usvojen je i Zakljucak kojim se od nadlež nih opštinskih i kantonalnih institucija zahtijeva da na svim objektima od znacaja budu istak .....