OSLOBOĐENJE,

09.03.2005

Povodom teksta "Odluka o izdvajanju terminala na cekanju", a nakon sastanka predstavnika Vlade FBiH i "Energopetrola"l Nedomacinsko upravljanje i poslovanje

Privatizacija "Energopetrola"Nezakonita odluka federalne Vlade

Autori: AMILA OMERSOFTIĆ

Kao vlasnik dionica Energopetrola d.d. Sarajevo, i aktivna ucesnica strukturiranju kapitala u Energoinvest-Energopetrol d.d.Sarajevo ocjenujem da je odluka Vlade FBiH o izdvajanju nekretnine u Luci Ploce iz vlasništva Energopetrola nezakonita. Rješenjem Ministarstva energetike i industrije RBiH broj 01-11 3298/94. od 5.7.2004. godine kod Višeg suda u Sarajevu po rješenju broj UF/I-2672/94. od 7.9.1994. godine, upisano je pripajanje Energoinvestu d.d. 102 preduzeca iz sastava korporacije Energoi .....