NEZAVISNE NOVINE,

01.07.2004

Preduzeće JKP "Sana" podijeljeno na dva nova

Autori: Z.ČEKIĆ

Opcinsko vijece Sanski Most usvojilo je na svojoj jucerašnjoj sjednici odluku o razdvajanju Javnog komunalnog preduzec a "Sana" na dva nova preduzeca. JKP "Sana" je podijeljeno na Vodoprivredno društvo "Vodovod i kanalizacija" i Privredno društvo "Komunalne usluge" o cijem su konstituisanju opcinski vijecnici usvojili osnivacke akte. Za vršioca dužnosti direktora preduzeca "Vodovod i kanalizacija" imenovan je Mesud Agic, a tu funkciju u društvu "Komunalne usluge" obavljace Sabahudin Paunovic. U .....