NEZAVISNE NOVINE,

02.07.2004

Tužilaštvu idu revizorski nalazi o korupciji u SDS-u

Autori: M.RENER

Neke informacije do kojih je tim specijalnog medunarodnog revizora došao, nakon kontrole 16 kancelarija SDS-a, bice upuene u nadležno tužilaštvo, rekao je juce novinarima Kevin Saliven, portparol OHR-a prezentirajuc i revizorski izvještaj o finansijskom poslovanju odbora ove stranke. Istakao je da ove informacije još ne mogu biti dostupne javnosti, te da dio revizorskog izvješ taja, dostupnog javnosti, predstavlja katalog korupcije i zloupotrebe u SDS-u. Dan prije prezentiranja izvještaja OHR je .....