DNEVNI AVAZ,

12.12.2006

Samo KS uputio imena delegata

Kantonalne skupštine još nisu dostavile liste CIK-u

Autori: M.K

Osim iz Skupštine Kantona Sarajevo, Centralna izborna komisija (CIK) BiH još nije dobila konac ne prijedloge delegata za novi saziv Doma naroda Federalnog parlamenta iz ostalih kantonalnih skupš tina. Pomaka jedino ima kada su u pitanju skupštine Srednjobosanskog i Tuzlanskog kantona, cije ranije podnesene liste delegata u CIK-u nisu prihvacene iz razloga što su ih dostavili neovlašteni predlagac i. U meduvremenu, ti propusti su ispravljeni, te je CIK sada dobio liste od ovlaštenih osoba. U srij .....