INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

17.12.2006

Savezna konferencija za novinare osnovana je s ciljem da se ne dozvoli državi da kontroliše medije, kako je to bilo za vrijeme nacista

NOVINARI BIRAJU i političare i teme

Autori: DEJAN ŠAJINOVIĆ

Na prvi pogled se njemacka Savezna konferencija za novinare, institucija u vladinoj cetvrti Berlina koju cini 900 njemac kih novinara, ni po cemu ne razlikuje od konferencije za novinare bilo gdje u svijetu. Novinari postavljaju pitanja predstavnicima Vlade, ministarstava ili drugih organizacija na koja ovi pokuš avaju obezbijediti tražene odgovore... JEDINSTVENI U SVIJETU Medutim, Savezna konferencija za novinare je jedinstvena organizacija u svijetu, jer tu glavnu rijec imaju novinari, a ne po .....