NEZAVISNE NOVINE,

19.12.2003

Narodne poslanike ne zanima ima li Republika javnog pravobranioca, koji po zakonu štiti imovinske interese Republike državni advokat. Jedan ne dobije, i pored prijedloga Vlade, vecinu, jer je radeci pošteno svoj posao ugrozio necije imovinske interese. Drugi dobije 40 glasova, a potrebno je 42, dok u to vrijeme cetiri poslanika nisu u skupštinskoj sali da glasaju, vec u restoranu

PRAVO ILI PRAVDA

Autori: MIROSLAV MIKEŠ

Jedan od esencijalnih doprinosa stvaranja civilnog društva, demokratskih procesa i u njima bitnog elementa vladavine prava je podjela državne vlasti. Prethodno je egzistirao princip jedinstva vlasti, gdje se sva vlast slivala iz jednog centra, a takav sistem u savremenom uredenom svijetu postoji još samo u Švajcarskoj, njihov poznati Konventski sistem. U bivšoj Jugoslaviji prikazivan je da postoji, takode sistem jedinstva, odnosno skupštinske vlasti, odnosno Skupština je de iure birala izvršnu i .....