OSLOBOĐENJE,

07.02.2007

Planom predvideno i uredenje korita rijeke Mošcanice, kao i kompletnog okoliša

Preispitati mogućnost gradnje novih objekata

Autori: A.H.

Izradom regulacionog plana Gazijin Han trebalo bi da se preispitaju mogucnosti za izgradnju, dogradnju, nadzidivanje i legalizaciju postojecih kuca, kazala je Nedreta Komarica, pomocnik gradonacelnice za urbanizam, nakon što su vijecnici Gradskog vijeca usvojili odluku o pristupanju izradi regulacionog plana Gazijin Han. U sklopu izrade regulacionog plana uradice se odredena geomehanicka i geološka istraživanja, kako bi se utvrdila stabilnost terena, te se preispitala mogucnost gradnje novih obj .....