DNEVNI AVAZ,

12.02.2007

BiH u Evropskoj uniji tek 2020.

Autori: M.D

anko Markuš, savjetnik na Ekonomskom fakultetu u Londonu i clan medunarodnog tima strucnjaka koji rade na podrš ci uspostavljanju Direkcije za ekonomsko planiranje pri Vijec u ministara BiH, upored ujuci scenarij s Bugarskom, izjavio je na predavanju u Sanskom Mostu da bi BiH u EU mogla uci tek 2020. godine. Bugarskoj je za put od zatvaranja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju do clanstva u EU trebalo 14 godina. S obzirom na to da je BiH sada u fazi zatvaranja Sporazuma, po „bugarskoj dina .....