START,

20.02.2007

U vrijeme kada je izvoz iz BiH daleko manji nego uvoz, neke od kompanija koje posluju na ovom podrucju jednostavno ne stižu proizvesti dovoljno aparata za igre na srecu koliko tržište traži. Jedan od najkarakteristicnijih primjera i fenomena za ovakvu BiH jeste i kompanija CNC u Laktašima

Ruleti iz Laktaša

Autori: BRANKA MRKIĆ - RADEVIĆ

Banja Luka i Laktaši u posljednjih nekoliko godina postali su najveci centri za proizvodnju ruleta i mašina za igre na srecu na Balkanu. U vrijeme kada je izvoz iz BiH daleko manji nego uvoz, neke od kompanija koje posluju na ovom podrucju jednostavno ne stižu proizvesti dovoljno aparata koliko tržište traži. Jedan od najkarakteristicnijih primjera i fenomena za ovakvu BiH jeste i kompanija CNC u Laktašima. Centralna uprava kompanije nalazi se u Zagrebu a u Laktašima se odvija kompletna proizvod .....